Zeer geschikt voor grote groepen, 40 bedden beschikbaar

Huren Landhuis Minimaal 10 personen

 

 • voorafgaande aan het beschikbaar stellen van het Landhuis dient de borg en de huurprijs aan de beheerder te zijn voldaanophalen van de sleutel in overleg met de beheerder.
 • De huurprijs is een donatie aan Landhuis-Ascencion die wij gebruiken voor het onderhoud van dit  pand.
 • Er zijn geen lakens of slopen meer,de huurders nemen zelf hun lakens en slopen mee.
 • het Landhuis op de dag van vertrek om 17:00 uur door de huurder schoon te worden overgedragen aan de verhuurder
 • bij aankomst op het Landhuis zal de verhuurder de huurder op de hoogte brengen van de geldende huisregels, het gebruik van de diverse ruimtes, de keukenapparatuur, waar het serviesgoed te vinden is en de aanwezige brandblusmiddelen
 • de huurder wordt geacht het Landhuis tijdens zijn verblijf als een goed huisvader overeenkomstig de bestemming te gebruiken en te zorgen dat de inboedel en gebouwen bij zijn vertrek in dezelfde goede staat worden overgedragen
 • het is de huurder niet toegestaan om, zonder medeweten en toestemming van de beheerder, andere personen op het landgoed toe te laten dan de vooraf opgegeven bezoekers
 • de verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk letsel van de huurder of zijn gasten, opgelopen tijdens het verblijf op het landgoed. Het gebruik van het Landhuis en de omliggende terreinen is voor eigen risico
 • het is niet toegestaan het (antieke) meubilair te verplaatsen
 • huisdieren zijn niet toegestaan
 • het is niet toegestaan in het Landhuis en in de magazina te roken of kaarsen aan te steken
 • vuurwerk bij het Landhuis is niet toegestaan
 • "topless" is op het Landhuis niet toegestaan
 • de huurder dient zich tevens te houden aan de mondelinge afspraken met de verhuurder
 • indien het Landhuis naar oordeel van de verhuurder niet naar behoren schoon wordt overgedragen en indien door toedoen van de huurder schade aan de inboedel of gebouwen is ontstaan, worden de kosten op de huurder verhaald. Kosten die hoger uitvallen dan de vooraf betaalde borgsom dienen voor het verlaten van het Landhuis te worden voldaan danwel dient er een garantstelling te worden gedaan

 

Algemeen

   • bij aankomst krijgt de huurder een sleutel van het Landhuis,  en een afstandsbediening voor het toegangshek
   • Betaling dient te geschieden bij het afhalen van de sleutels

   • Betaling van niet slapers bij het inleveren van de sleutels.

   • Ophalen en inleveren van de sleutel in overleg met het beheerders echtpaar

 

Donatie Prijzen

 • borgsom
Nafl. 100,-
 • verblijf per persoon per nacht (slapers)
Nafl. 35,-
 • verblijf per persoon per dag (niet-slapers)
Nafl. 15,-
 • huur kapel per dagdeel
Nafl. 200,-