Vormingswerk

De afdeling Geestelijke verzorging van de Marine Basis Parera verzorgt de begeleiding van en het samenstellen van de programma's voor het vormingswerk ten behoeve van nieuw geplaatste militairen en hun gezinsleden en militairen geplaatst op het stationschip.

De doelstelling van het vormingswerk is het uitgezonden personeel kennis te laten maken met elkaar en met de cultuur en natuur van het eiland.

Tijdens de zogenaamde introductiedagen wordt, onder leiding van een gastspreker, aandacht geschonken aan verkeersregels, de cultuurverschillen tussen Nederlanders en de lokale bevolking en vele andere onderwerpen.

Deze informatie is een goede richtlijn hoe men zich in het dagelijkse leven het beste kan opstellen en gedragen op het eiland waar men gedurende het verblijf te gast is.