Stichting Vormingscentrum Landhuis Ascencion

De stichting heeft zich het volgende tot doel gesteld:

  • door middel van vormingswerk het welzijn te bevorderen van de in de Nederlandse Antillen en Aruba gelegerde militairen en hun gezinsleden
  • het landhuis als cultureel erfgoed te behouden en open te stellen voor bezoeken van de lokale bevolking en toeristen

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het exploiteren en in stand houden van het bij haar in beheer zijnde Landhuis Ascencion
  • het landhuis aan militaire autoriteiten ter beschikking te stellen als vormingscentrum ten behoeve van oriëntatie- en bezinningscursussen
  • alle andere wettige middelen welke aan dit doel bevordelijk kunnen zijn, waaronder het ter beschikking stellen van het landhuis aan genoemde autoriteiten en anderen ten behoeve van opleidingen, conferenties en recreatie

De leiding van de Stichting berust bij het bestuur welke bestaat uit:

 

drs. J.J.M. Schreuder                            Voorzitter
D.N.J. Scheper                                     Penningmeester
mr. M.L.A. Angela                                 Secretaris

I.R.G.M. J.P. van Bruggen                       Adviseur